Survivalisme en Berkey Water filter

Specialist in suvivalisme, Berkey, is in alle omstandigheden een waterfiltratiesysteem. Praktisch kan geen enkel ander filtratie -element zijn waterfiltratieprestaties dupliceren.Volledig geconfigureerd met deWaterfilter kroon Berkey 22,7 liter, dit systeem kan in noodgevallen tot 600 personen per dag serveren.

De filtratiecapaciteit maakt het mogelijk om de hogere incidentele verzoeken van zuiver water aan te kunnen, wanneer u bijvoorbeeld familieleden ontvangt.

De filterelementen van de Berkey ™ -fontein zijn krachtiger dan alle andere zwaartekrachtfilterelementen die momenteel beschikbaar zijn. Micropores van zuiveringsfilters Black Berkey™ zijn zo klein dat pathogene virussen en bacteriën gewoon niet in staat zijn om ze te kruisen. Black Berkey ™ waterzuiveringselementen zijn zo krachtig dat ze de rode voedselverf uit het water kunnen verwijderen, zonder de nuttige mineralen voor je lichaam te verwijderen die je nodig hebt.

Op Wikipedia, Het term surivalisme duidt op de activiteiten van bepaalde personen of groepen personen die zich voorbereiden op een mogelijke ramp (natuurramp, economische crisis, gezondheidscrisis, enz.) Op lokaal of mondiaal niveau, zelfs tot een potentieel rampzalige gebeurtenis (ecologische ineenstorting (ecologische ineenstorting , nucleaire oorlog, buitenaardse invasie, enz.), Of meer in het algemeen tot een ineenstorting van de industriële beschaving.

Survivalisten bereiden zich voor door hun woningen te wijzigen, overlevingstechnieken te leren en medische basisconcepten te leren, voedsel en wapens op te slaan, door anti -orientomische schuilplaatsen te bouwen, of door bepaalde Bushcraft -technieken te leren om te beschermen, op te warmen, drinkwater te hebben en te voeden in het wild of vijandige omgeving (jagen, picking, brandproductie).

De beweging ontstond in de Verenigde Staten in de jaren zestig, tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Het is meer recent geëvolueerd naar het neosurvivalisme, wat meer een beweging is gericht op autonomie en onafhankelijkheid van het wereldwijde economische systeem, en op een grotere nabijheid met de natuur1.

Terug naar blog