Collectie: Ultimate Eva Water Filtration Cartridges

De kenmerken van decartridgeUltimat Eva Filtration. Het bevat 4 opeenvolgende lagen. Eerste laag, dehoutskool. in 2, in het wit, het zand van Mineraal silicanatuurlijk. In 3 de Rosé-kleur,Zeolieten in 4 in grijs, deVulkanische rotsen.